Værdigrundlag

Værdigrundlag for Bredballegård og Skovgården

Vores værdigrundlag er udarbejdet i samråd med forældrebestyrelsen og er fundamentet for vores pædagogiske praksis. Værdigrundlaget afspejler sig i den måde, hvorpå vi fortløbende omsætter Dagtilbudsloven og Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik til en tryg og udviklende hverdag for alle.

Dette er vores 4 værdier

  1. Udeliv
  2. Anerkendelse
  3. Fællesskab
  4. Nysgerrighed

1. Udeliv
I Bredballegård og Skovgården tillægger vi udelivet stor værdi. Vi bygger vores pædagogik på et alsidigt natursyn. Igennem udelivet optræder børnene både som nysgerrige tilskuere og som aktive brugere af naturens ressourcer og kulturelle mangfoldighed.
(Læs mere om værdien "Udeliv".)

2. Anerkendelse
I Bredballegård og Skovgården er samværet med barnet og dets forældre baseret på anerkendelse. Vi forstår anerkendelse som den måde, hvorpå vi skaber rammerne for, at alle føler sig set, respekteret og anerkendt som værdifulde mennesker i fællesskabet.
(Læs mere om værdien "Anerkendelse".)

3. Fællesskab
I Bredballegård og Skovgården vægter vi fællesskabet højt. Vores forståelse af fællesskab bygger på rummelighed og tolerance. Vores hverdag og aktiviteter sigter mod, at alle børn oplever sig som en værdifuld del af en række forskellige fællesskaber på tværs af alder, stue og afdelinger.
(Læs mere om værdien "Fællesskab".)

4. Nysgerrighed
I Bredballegård og Skovgården betyder værdien nysgerrighed, at vi skaber grobund for læring og fordybelse. Derfor prioriterer vi at give børnene mange forskellige former for sansemæssige, sproglige, kropslige og kulturelle oplevelser.
(Læs mere om værdien "Nysgerrighed".)