Personale

 • Tove Jessen Christiansen  Skovgården/Bredballegård

  Tove Jessen Christiansen Skovgården/Bredballegård

  Leder

  E-mail: tojch@vejle.dk
  Telefon: 25307550
 • Annette,    Daglig leder på Skovgården

  Annette, Daglig leder på Skovgården

  Pædagogisk leder

  Telefon: 20582051
 • June,     Førskolegruppen Bredballegård

  June, Førskolegruppen Bredballegård

  Pædagogisk leder

 • Anneka,   Uglerne Skovgården

  Anneka, Uglerne Skovgården

  Afdelingsleder

 • Allan,  Førskolegruppen Bredballegård

  Allan, Førskolegruppen Bredballegård

  Pædagog

 • Heidi,   Sommerfuglene Skovgården

  Heidi, Sommerfuglene Skovgården

  Pædagog

 • Henriette,   Larverne Bredballegård

  Henriette, Larverne Bredballegård

  Pædagog

 • Dorte,    Larverne Bredballegård

  Dorte, Larverne Bredballegård

  Pædagog

 • Gitte,   Mariehønsene Skovgården

  Gitte, Mariehønsene Skovgården

  Pædagog

 • Anne,   Haletudserne Bredballegård

  Anne, Haletudserne Bredballegård

  Pædagog

 • Julie, Haletudserne Bredballegård

  Julie, Haletudserne Bredballegård

  Pædagog

 • Betina,  Frøerne Skovgården

  Betina, Frøerne Skovgården

  Pædagog

 • Joan, Uglerne Skovgården

  Joan, Uglerne Skovgården

  Pædagog

 • Lulu, Humlebierne Bredballegård

  Lulu, Humlebierne Bredballegård

  Pædagog

 • Gitte,  Guldsmedene Bredballegård

  Gitte, Guldsmedene Bredballegård

  Pædagog

 • Maria,   Sommerfuglene Skovgården

  Maria, Sommerfuglene Skovgården

  Pædagog

 • Hans,     Brumbasserne Skovgården

  Hans, Brumbasserne Skovgården

  Pædagog

 • Ulla, Uglerne Skovgården

  Ulla, Uglerne Skovgården

  Pædagog

 • Martin,   Græshopperne Skovgården

  Martin, Græshopperne Skovgården

  Pædagog

 • Joy, Naturpatruljen Bredballegård

  Joy, Naturpatruljen Bredballegård

  Pædagog

 • Sara,  BARSEL

  Sara, BARSEL

  Pædagog

 • Roya,  Ællingerne Bredballegård

  Roya, Ællingerne Bredballegård

  Pædagog

 • Mathias, Naturpatruljen Bredballegård

  Mathias, Naturpatruljen Bredballegård

  Pædagog

 • Caroline,  Myrerne Skovgården

  Caroline, Myrerne Skovgården

  Pædagog

 • Annemette, Græshopperne Skovgården

  Annemette, Græshopperne Skovgården

  Pædagog

 • Christina, Ællingerne Bredballegård

  Christina, Ællingerne Bredballegård

  Pædagog

 • Mette, AKT Bredballegård/Skovgården

  Mette, AKT Bredballegård/Skovgården

  Pædagog

 • Henrik,  Skovgården/Bredballegård

  Henrik, Skovgården/Bredballegård

  Pædagog

 • Ninna, Myrerne Skovgården

  Ninna, Myrerne Skovgården

  Pædagog

 • Mette S  Humlebierne, Bredballegård

  Mette S Humlebierne, Bredballegård

  Pædagog

 • Anja,   Førskolen Bredballegård

  Anja, Førskolen Bredballegård

  Pædagog

 • Mai, Frøerne Skovgården

  Mai, Frøerne Skovgården

  Pædagog

 • Jane,    Guldsmedene Bredballegård

  Jane, Guldsmedene Bredballegård

  Pædagogisk assistent

 • Yasemin, Larverne Bredballegård

  Yasemin, Larverne Bredballegård

  Pædagogisk assistent

 • Trine, Mariehønsene Skovgården

  Trine, Mariehønsene Skovgården

  Pædagogisk assistent

 • Anne Mette,   BARSEL

  Anne Mette, BARSEL

  Pædagogmedhjælper

 • Conny,    Naturpatruljen Bredballegård

  Conny, Naturpatruljen Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Inam,    Ællingerne Bredballegård

  Inam, Ællingerne Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Amalie, Førskolegruppen Bredballegård

  Amalie, Førskolegruppen Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Daniel,  Ællingerne Bredballegård

  Daniel, Ællingerne Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Annette S.,    Guldsmedene Bredballegård

  Annette S., Guldsmedene Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Maja, Haletudserne Bredballegård

  Maja, Haletudserne Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Tanja,  Førskolen Bredballegård

  Tanja, Førskolen Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Emma Maria,  Sommerfuglene Skovgården

  Emma Maria, Sommerfuglene Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Emma T, Myrerne Skovgården

  Emma T, Myrerne Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Rasmus, Frøerne Skovgården

  Rasmus, Frøerne Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Alma, Mariehønsene Skovgården

  Alma, Mariehønsene Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Amalie S F Haletudserne Bredballegård

  Amalie S F Haletudserne Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Sinem,  Humlebierne Bredballegård

  Sinem, Humlebierne Bredballegård

  Pædagogmedhjælper

 • Merete, Uglerne Skovgården

  Merete, Uglerne Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Susanne,   Mariehønsene Skovgården

  Susanne, Mariehønsene Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Emma R L Uglerne Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Gustav,  Sommerfuglene Skovgården

  Gustav, Sommerfuglene Skovgården

  Pædagogmedhjælper

 • Jonas,  Førskolegruppen Bredballegård

  Jonas, Førskolegruppen Bredballegård

  Vikar

 • Helena, Bredballegård

  Vikar

 • Andrea,  Larverne Bredballegård

  Andrea, Larverne Bredballegård

  Vikar

 • Alina,  Larverne Bredballegård

  Alina, Larverne Bredballegård

  Studerende

 • Ketty   Skovgården/Bredballegård

  Ketty Skovgården/Bredballegård

  Køkken

 • Birgitte,  Køkken Bredballegård

  Birgitte, Køkken Bredballegård

  Køkken

 • Annelise, Køkken Skovgården

  Annelise, Køkken Skovgården

  Køkken

 • Lisbeth, Køkken Skovgården

  Lisbeth, Køkken Skovgården

  Køkken

 • Kristina,  Køkken Bredballegård

  Kristina, Køkken Bredballegård

  Køkken

 • Sala, Køkken Skovgården

  Køkken

 • Claus, Skovgården/Bredballegård

  Teknisk servicemedarbejder

 • Hanne, Skovgården/Bredballegård

  Hanne, Skovgården/Bredballegård

  Kontor